Tagged: ילדים מיידים אבנים בחברון

kid throwing stones in Hebron 0

ילדים מיידים אבנים–ההורים אשמים

עד כמה הורים אשמים כאשר ילדיהם מיידים אבנים ממניע לאומני? המומחים מתווכים — ובלוגר אחד תמים נתן את התשובה כאשר לא התכוון לכך. בעשורים האחרונים, ישראל מתמודדת בשאלה מהי הדרך הנכונה ביותר להגיב לילדים...