Category: עברית

kid throwing stones in Hebron 0

ילדים מיידים אבנים–ההורים אשמים

עד כמה הורים אשמים כאשר ילדיהם מיידים אבנים ממניע לאומני? המומחים מתווכים — ובלוגר אחד תמים נתן את התשובה כאשר לא התכוון לכך. בעשורים האחרונים, ישראל מתמודדת בשאלה מהי הדרך הנכונה ביותר להגיב לילדים...

ראס עלי - סיפור בדואי מוצלח 0

ראס עלי– סיפור בדואי מוצלח

צפונית לחיפה קיים כביש הנראה כאילו פונה לשום מקום. ידעתי שיש כפר בסופו של הכביש, כפר ערבי. לא היה לי מושג איזה כפר אמצא שם מלבד העובדה שהכפר מונה כ-700 תושבים. עם בניית כביש...